Pzhipg.pl zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Zamknij
    

Ankieta - prośba o wypełnienie

29-08-2017

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższej ankiety oraz wysłanie listem poleconym na adres kancelarii, a mailem na podane w niej adresy mailowe.

Plik do pobrania:
ankieta-pzhipg.pdf

Pilne - prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania

24-08-2017

W celu podjęcia działań, zmierzających do swobodnego zakupu piskląt gęsich reprodukcyjnych z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej przez hodowców gęsi, PZHiPG zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie nam niezwłocznej odpowiedzi (do dn. 27.08.2017 r.) w następujących kwestiach:

  1. Czy w latach 2015-2017 kupowaliście Państwo lub Państwa znajomi pisklęta reprodukcyjne gęsie z Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, a jeżeli tak to czy samodzielnie czy też we współpracy z eksporterami gęsiny bądź innymi odbiorcami (lub też za ich pośrednictwem bądź w jakikolwiek inny sposób w powiązaniu z tymi podmiotami)?
  2. Prosimy opisać w jaki sposób według Państwa wiedzy odbywa się przydział piskląt reprodukcyjnych gęsich w Polsce?
  3. Dlaczego w Państwa imieniu w sprawie zakupu piskląt reprodukcyjnych gęsich występuje eksporter gęsiny, a nie występują Państwo indywidualnie?
  4. Czy Państwo lub inny członek z terenowego ogniwa PZHiPG lub osoba niezrzeszona w naszym Związku spotkała się w ostatnim czasie z odmową sprzedaży gęsi z Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej bądź nieuzasadnionym ograniczeniem liczby sprzedawanych piskląt: jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich przypadków ze zwięzłym podaniem przyczyny odmowy (od 2015 do dnia 30.06.2017; jeżeli wystąpiły znaczące przypadki w poprzednich latach można je ująć w odpowiedzi).
  5. Czy znane są Państwu przypadki, że integrator-eksporter gęsiny występował do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej o zakup określonej puli piskląt, które następnie dzielił hodowcom? Proszę podać kto jest wtedy właścicielem piskląt i na jakiej zasadzie oparta jest współpraca z hodowcą.
  6. Czy według Państwa wskazane są zmiany w zakresie przydziału piskląt, a jeżeli tak to dlaczego?
  7. Czy znają Państwo nadużycia w zakresie przydziału piskląt (prosimy podać przykłady).
  8. Czy pośrednictwo integratora-eksportera gęsiny w zakresie wstawienia piskląt narzuca Państwu działania, które wskazują wprost na dominującą rolę integratora-eksportera, np.: sprzedaż piskląt tylko temu eksporterowi za określoną cenę, narzucona ilość sprzedaży jaj od nioski, ewentualne kary, itp.

Odpowiedzi prosimy kierować na adres mailowy Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi: wieslaw.wojtczak@gmail.com, gruszczykj@o2.pl oraz info@pzhipg.pl


Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26-03-2017

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego pisma, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  

Dokumenty dotyczące bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi

17-02-2017

Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami dotyczącymi bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i ścisłe przestrzeganie zasad w nich zawartych.

Prezes Zarządu PZHiPG
   Wiesław Wojtczak


  Zaproszenie na zjazd delegatów

24-01-2017

Zarząd związku zaprasza na zjazd delegatów PZHiPG, który odbędzie się 7 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 w Warszawie - sala nr 49/51.

Tematy spotkania:

Swoją obecność zapowiedział Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prosimy o zgłaszanie uczestników spotkania (imię, nazwisko, PESEL) do dnia 4 lutego 2017 r. na adres mailowy info@pzhipg.pl


Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

07-09-2016

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Dokument w całości można pobrać klikając tutaj.

List do Premier Beaty Szydło

07-09-2016

List skierowany do Premier Beaty Szydło w sprawie sposobu finansowania zatrudnienia specjalistów ds. inicjowania regulacji prawnych oraz opiniowania projektów:
  

Zestawienie kosztów produkcji gęsi na rok 2016

06-09-2016

Założenia:
• stado 5000 szt.
• średnia waga końcowa - 6 kg/szt.
• upadki - 5%
• cena netto

W roku 2016 koszt produkcji gęsi wyniesie:
227 925,00 zł : 28 500 kg = 8,00 zł/kg + minimalny zysk 10% = 8,80 zł/kg netto
Koszt produkcji 1 kg żywca - 8,00 zł netto
Opłacalna cena sprzedaży - 8,80 zł netto

Pisklęta 5000 szt. x 8,50 zł (cena netto)42 500,00 zł
Pasza gęś I 15 t x 1130 zł16 950,00 zł
Pasza gęś II 35 t x 968 zł33 880,00 zł
Pasza gęś III 50 t x 943 zł47 150,00 zł
Owies 50 t x 560 zł28 000,00 zł
Opał8 000,00 zł
Opieka weterynaryjna, szczepionki, dodatki paszowe10 000,00 zł
Zielonka z transportem7 000,00 zł
Pracownik10 000,00 zł
Energia elektryczna5 000,00 zł
Obsługa kredytu (70% kredytu)6 000,00 zł
Podatek dochodowy (działy specjalne)1 245,00
Woda2 200,00 zł
Koszty pośrednie: praca własna, amortyzacja budynku, transport słomy i obornika,
mycie i dezynfekcja, telefony, wyjazdy związane z produkcją
10 000,00 zł
SUMA227 925,00 zł

Powyższa analiza została opracowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi WOT.


Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji

06-09-2016

Oto odpowiedź Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzeciw wobec dyskryminacji hodowców i producentów gęsi w działaniach rządu:
  

Sprzeciw wobec dyskryminacji hodowców i producentów gęsi w działaniach rządu

06-09-2016

Poniżej publikujemy treść sprzeciwu z jakim zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Krzysztofa Jurgiela: